Go to Top

Zapytanie ofertowe

  • Znak sprawy: 1/RALFI/1.4.2/RPO/2019

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtu motorowodnego typu houseboot w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Pakietowanie usług firmy Netland i Ralfi” umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.02-28-0008/18-00. Termin składania ofert do dnia 22.02.2019r. godzina 8:00

Treść zapytania ofertowego – pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego (docx) – pobierz

 

  • Znak sprawy: 2/RALFI/1.4.2/RPO/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jachtu żaglowego w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Pakietowanie usług firmy Netland i Ralfi” umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.02-28-0008/18-00. Termin składania ofert do dnia 27.02.2019r. godzina 8:00

Treść zapytania ofertowego – pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego (docx) – pobierz